Trên tháng ngày đã qua

Posted: 03/08/2013 in Âm Nhạc, Quang Dũng, Từ Công Phụng

Từ Công Phụng

rose_on_piano_keyboard

Nhạc và lời: Từ Công Phụng; Tiếng hát: Quang Dũng
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Bản ký âm – Saigon Ocean; Âm bản mp3: nhac.vui.vn

Đã đóng bình luận.