Mùa Thu dấu yêu

Posted: 19/01/2014 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Hòa Bình


 
Nhạc và lời: Hòa Bình
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.