Tiếng hát giữa mùa Xuân

Posted: 03/02/2014 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Hòa Bình

Hòa Bình

dieu_hien

Nhạc và lời: Hòa Bình; Tiếng hát: Diệu Hiền
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.