Ngủ đi em

Posted: 21/03/2014 in Âm Nhạc, Nguyễn Trọng Khôi

Nguyễn Trọng Khôi

sleeping_woman-1961-richard_diebenkorn
Sleeping woman (1961) – Richard Diebenkorn

Nhạc và lời: Nguyễn Trọng Khôi; Tác giả trình bày
Bản ký âm PDF

Nguồn: Hà Duy Phương gửi bản ký âm

Đã đóng bình luận.