Bài ca sinh nhật

Posted: 22/09/2014 in Âm Nhạc, Nguyễn Quyết Thắng

Nguyễn Quyết Thắng

nguyen_quyet_thang

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tác giả trình bày

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.