Nơi yên nghỉ chàng Digan

Posted: 23/11/2014 in Âm Nhạc, Ngọc Huy, Đỗ Thất Kinh


 
Nhạc và lời: Đỗ Thất Kinh [Bản ký âm]
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.