Những Người đàn bà qua tranh Đinh Cường » chan_dung_tuyet_nhung-dinh_cuong

Posted: 19/01/2013 | Full size is 480 × 613 pixels

Chân dung Tuyết Nhung

Chân dung Tuyết Nhung
Đinh Cường
(Sơn dầu trên bố 24 x 30 in)

Đã đóng bình luận.