Đêm ở miền Bắc

Posted: 28/11/2014 in Hội Họa, Thái Tuấn

Thái Tuấn

dem_o_mien_bac-thai_tuan
(Thái Tuấn – Tập san Ánh đèn dầu – Tập V – số 2 – 1965 – Saigon)

Nguồn: Nguyễn T. Long gửi

Đã đóng bình luận.