Tôi đi về phía tôi

Posted: 25/01/2015 in Âm Nhạc, Ý Nhi, Thu Thủy

Thu Thủy

thieu_nu_ra_di

Nhạc và lời: Thu Thủy; Tiếng hát: Ý Nhi

Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng chuyển nhạc cùng âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.