Tình thư thuở đó

Posted: 10/02/2015 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Hòa Bình

Hòa Bình

thieu_nu_ao_dai_tim_ngoi_cam_non

Nhạc và lời: Hòa Bình; Tiếng hát: Diệu Hiền

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.