Anh

Posted: 17/02/2015 in Âm Nhạc, Minh Chiến, Nguyễn Quyết Thắng

Nguyễn Quyết Thắng

nguyen_quyet_thang_dan_hat

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Minh Chiến

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.