Mưa

Posted: 05/03/2015 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Nguyễn Tâm Hàn

Nguyễn Tâm Hàn

thieu_nu_trong_mua_2

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Diệu Hiền

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.