Bống bồng ơi

Posted: 01/04/2015 in Hồng Nhung, Trịnh Công Sơn

 
Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
Ca sĩ: Hồng Nhung
Nguồn: YouTube

Đã đóng bình luận.