Chốn không lời

Posted: 01/04/2015 in Âm Nhạc, Ngọc Huy, Đỗ Thất Kinh

Đỗ Thất Kinh
Tưởng nhớ Trịnh Công Sơn

trinh_cong_son-dc
Trịnh Công Sơn
dinhcuong

Nhạc và lời: Đỗ Thất Kinh; Tiếng hát: Ngọc Huy

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.