Cơn mê chiều bốn | Trong cơn mê chiều năm » paris_xam-dinh_cuong

Posted: 19/01/2013 | Full size is 469 × 363 pixels

Paris xám

Paris xám
Đinh Cường
(Sơn dầu trên vải bố 24 x 30 in)

Đã đóng bình luận.