Chân dung văn nghệ sĩ qua nét vẽ Tạ Tỵ

Posted: 23/05/2015 in Hội Họa, Tạ Tỵ

Nguồn: Họa sĩ Đinh Cường giới thiệu tranh

Đã đóng bình luận.