Bâng khuâng

Posted: 30/05/2015 in Âm Nhạc, Nguyễn Tâm Hàn, Xuân Phú

Nguyễn Tâm Hàn

cay_la_vang_ven_song

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Xuân Phú

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.