Hương từ tay mẹ

Posted: 29/08/2015 in Âm Nhạc, Ý Nhi, Thu Thủy

Thu Thủy

Mẹ và em bé Mai Thứ
Mẹ và em bé
Mai Thứ

Nhạc và lời: Thu Thủy; Trình bày: Ý Nhi


Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.