Nỗi đau thời gian

Posted: 12/09/2015 in Âm Nhạc, Nguyễn Tâm Hàn, Quỳnh Lan

Nguyễn Tâm Hàn

giot_mua_tren_la

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Quỳnh Lan

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.