Chiều thu trong mắt em

Posted: 14/10/2015 in Âm Nhạc, hưthông, Quốc Duy

hưthông

doi_mat_mot_thoi

Nhạc và lời: hưthông; Trình bày: Quốc Duy
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.