Biết bao giờ quên

Posted: 22/10/2015 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Nguyễn Tâm Hàn

Nguyễn Tâm Hàn

nhin_mua_qua_song_cua

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Diệu Hiền

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.