Dòng sông đứng lại

Posted: 30/11/2015 in Âm Nhạc, Phạm Anh Dũng, Tâm Thư, Trần Mộng Tú

Phạm Anh Dũng

thieu_nu_ben_song

Thơ: Trần Mộng Tú; Nhạc: Phạm Anh Dũng; Hòa âm: Cao Ngọc Dung; Trình bày: Tâm Thư

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.