Cung đàn lỡ nhịp

Posted: 03/12/2015 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Hòa Bình

Hòa Bình

the_guitarist-sera_knight
The Guitarist
Sera Knight

Nhạc và lời: Hòa Bình; Tiếng hát: Diệu Hiền

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.