Hải âu buồn

Posted: 02/01/2016 in Âm Nhạc, hưthông, Quốc Duy

hưthông

seagull_at_sea

Nhạc và lời: hưthông; Trình bày: Quốc Duy
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.