Đêm, tôi và biển

Posted: 03/01/2016 in Âm Nhạc, Hương Giang, Nguyễn Tâm Hàn

Nguyễn Tâm Hàn

thieu_nu_bien_dem

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Hương Giang

Bản ký âm

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.