Tiễn biệt họa sỹ Đinh Cường » rung_cam-dinh_cuong

Posted: 08/01/2016 | Full size is 450 × 450 pixels

Rừng câm – Đinh Cường
(sơn dầu trên bố 40 x 40 in)

Đã đóng bình luận.