Biển trắng

Posted: 04/02/2016 in Âm Nhạc, hưthông, Thùy Dương

hưthông

chim_bien-dinh_cuong
Chim biển
dinhcuong

Nhạc và lời: hưthông; Trình bày: Thùy Dương
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.