Xuân sang

Posted: 15/02/2016 in Âm Nhạc, Doãn Hương, Nguyễn Quyết Thắng

Nguyễn Quyết Thắng

chim_en_mua_xuan

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Doãn Hương

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.