Huế từ phong vũ

Posted: 26/08/2016 in Âm Nhạc, Hoàng Xuân Sơn, Lê Văn Thành

Lê Văn Thành

mua_hue

Thơ: Hoàng Xuân Sơn; Nhạc: Lê Văn Thành; Tiếng hát: Hoàng Xuân Sơn
ban_ky_am

Nguồn: Hoàng Xuân Sơn gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.