Blowin’ in the wind

Posted: 17/10/2016 in Âm Nhạc, Bob Dylan

Bob Dylan

bob_dylan-1965

Nhạc và lời: Bob Dylan; Tác giả trình bày
ban_ky_am

Nguồn: Internet

Đã đóng bình luận.