Tiếng quê nhà

Posted: 31/10/2016 in Âm Nhạc, Phan Ni Tấn, Tứ ca Tiếng Quê

Phan Ni Tấn

thuye_trang

Nhạc và lời: Phan Ni Tấn Trình bày: Tứ ca Tiếng Quê (Đinh Ngọc Bôi, Tâm Huyền, Diễm Hương và Phan Ni Tấn)

ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.