Nắng chiều trên phố xưa

Posted: 17/11/2016 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Hòa Bình

Hòa Bình

nu_sinh_tan_truong

Nhạc và lời: Hòa Bình; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.