Không phải là lúc

Posted: 06/03/2017 in Âm Nhạc, Nguyễn Đức Quang

Nguyễn Đức Quang

nguyen_duc_quang
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang (1944-2011)

Nhạc và lời: Nguyễn Đức Quang; Tác giả đàn và hát
ban_ky_am

Nguồn: Du Ca Việt Nam

Đã đóng bình luận.