Con đường xưa em đi

Posted: 15/03/2017 in Âm Nhạc, Châu Kỳ, Hồ Đình Phương, Như Quỳnh

Châu KỳHồ Đình Phương

Nhạc và lời: Châu KỳHồ Đình Phương; Tiếng hát: Như Quỳnh
ban_ky_am

Nguồn: Hợp âm Việt

Đã đóng bình luận.