Đường chiều lá rụng

Posted: 18/05/2017 in Âm Nhạc, Phạm Duy, Thu Vàng

Phạm Duy


Mùa thu
dinhcuong

Nhạc và lời: Phạm Duy; Tiếng hát: Thu Vàng
ban_ky_am

Nguồn bản ký âm: Hợp âm Việt; âm bản mp3: Đồng hương Kontum

Đã đóng bình luận.