Như phiến nắng mong manh

Posted: 26/06/2017 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Liên Bình Định

Liên Bình Định

Nhạc và lời: Liên Bình Định; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.