Đôi mắt biết nói

Posted: 28/07/2017 in Âm Nhạc, Diệu Lam, Tâm Thư

Diệu Lam

Nhạc và lời: Diệu Lam; Hòa âm: Võ Công Diên; Tiếng hát: Tâm Thư

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.