Sinh nhật của cây đàn

Posted: 01/08/2017 in Âm Nhạc, Ngọc Huy, Phan Ni Tấn

Phan Ni Tấn
Tặng Châu Ngự Cầm

Nhạc và lời: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Ngọc Huy

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.