Tiếc tình

Posted: 24/11/2017 in Âm Nhạc, Hà Thúc Sinh, Hồng Hạnh

Hà Thúc Sinh

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Tiếng hát: Hồng Hạnh
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.