Đôi chân trần

Posted: 29/11/2017 in Âm Nhạc, Y Moan, Y Phôn Ksor

Y Phôn Ksor

Nhạc và lời: Y Phôn Ksor; Trình bày: Y Moan
ban_ky_am

Nguồn bản ký âm: VN Guitar; Âm bản mp3: Hợp âm Việt

Đã đóng bình luận.