Đà Lạt huyền mơ

Posted: 04/12/2017 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Liên Bình Định

Liên Bình Định


Thiếu nữ Đà Lạt rừng đổi màu

Nhạc và lời: Liên Bình Định; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.