Banmê, ngày mỗi xa

Posted: 08/12/2017 in Âm Nhạc, Nguyễn Quyết Thắng, Thiên Thanh

Nguyễn Quyết Thắng

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Thiên Thanh
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.