Đêm Thánh vô cùng

Posted: 25/12/2017 in Âm Nhạc, Elvis Phương, Franz Xaver Gruber, Hùng Lân

Franz Xaver Gruber
Hùng Lân

Nhạc: Franz Xaver Gruber; Lời: Hùng Lân; Tiếng hát: Elvis Phương

Nguồn âm bản mp3: NCT

Đã đóng bình luận.