Tranh nghệ thuật của Ái Lan » dan_trang-ai_lan

Posted: 16/04/2018 | Full size is 469 × 629 pixels

Đàn Trăng
Oil on canvas – 34×45’
Ái Lan

Đã đóng bình luận.