Bản du ca cuối cùng

Posted: 24/05/2018 in Âm Nhạc, Ngọc Huy, Phan Ni Tấn, Đỗ Thất Kinh

Đỗ Thất KinhPhan Ni Tấn


Tưởng niệm Đỗ Thất Kinh (1954-2018)

Nhạc và lời: Đỗ Thất Kinh & Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Ngọc Huy

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.