Vì nhớ ai

Posted: 14/08/2018 in Âm Nhạc, Khê Kinh Kha, Quỳnh Lan

Khê Kinh Kha


Thiếu nữ áo tím
Đỗ Duy Tuấn

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Quỳnh Lan
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.