Tình như lá thu bay

Posted: 04/10/2018 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Hòa Bình

Hòa Bình

Nhạc và lời: Hòa Bình; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.