Những người hy sinh cho nước

Posted: 01/03/2019 in Âm Nhạc, Tạ Quình, Thi Quân

Thi Quân


Trận Bạch Đằng Giang
Lê Năng Hiển

Nhạc và lời: Thi Quân; Tiếng hát: Tạ Quình
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.