Tình lắng đọng

Posted: 03/04/2019 in Âm Nhạc, Khê Kinh Kha, Mỹ Hạnh

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Mỹ Hạnh
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.