Thuyền nhân

Posted: 09/05/2019 in Âm Nhạc, Phan Ni Tấn, Đoàn Du Ca Nam Cali

Phan Ni Tấn

Nhạc và lời: Phan Ni Tấn; Trình bày: Đoàn Du Ca Nam Cali
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.